• Adv. thema

  • Adv. oproep

  • Adv. kwart

  • Adv. magazine

  • 2e kamer

Stichting Raak Februari 2002. Met een aantal bevlogen collega-reclamemakers starten we een campagne om kindermishandeling op de politieke agenda te krijgen. Euro’s zijn er niet. Wel een enorme dosis gedrevenheid en expertise. Dankzij de belangeloze medewerking van fotografen, beeldbewerkers, modellen, lithografen, drukkers, uitgevers, media-exploitanten en vrijwilligers slagen we er in politiek Den Haag zo onder druk te zetten dat voor het eerst in de parlementaire geschiedenis het probleem kindermishandeling in een regeerakkoord wordt opgenomen. Het kabinet valt enige maanden later. Januari 2003 volgt weer een actie die wederom resulteert in een expliciete aandacht in het regeerakkoord. Gevolg: de Stichting RAAK ontvangt overheidssubsidie om proefregio’s te starten met de één-loket-gedachte.

 

Concept & art direction, diverse communicatie uitingen